tel/fax +48 022 6229966     

Chcę otrzymywać Newsletter Kancelarii

fivestarlaw.png

Kancelaria Mamiński & Partners kompleksowo doradza polskim i międzynarodowym firmom ze wszystkich branż w zakresie indywidualnego prawa pracy. Doradztwo obejmuje w szczególności:

  • analizę i sporządzanie projektów dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania;
  • analizę i sporządzanie projektów indywidualnych umów o pracę, o współpracy; kontraktów menedżerskich, o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej itp.;
  • nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy;
  • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przysługującą wybranym grupom pracowników;
  • dyskryminację w stosunkach pracy, w tym lobbing, formułowanie dobrych praktyk pracodawców, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych;
  • odszkodowanie w sporach wynikających ze stosunków pracy;
  • reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji.

Zobacz nasze projekty