tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Marcin Mamiński, po ukończeniu w 1990 r. Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczął aplikację adwokacką, organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w 1991 r. Aplikację adwokacką odbył w latach 1991-1995. W trakcie trwania aplikacji, adwokat Marcin Mamiński odbył staż organizowany przez Paryską Izbę Adwokacką oraz ukończył podyplomowe Studium, organizowane przez Duńską Radę Adwokacką, pod nazwą „Działania adwokata specjalizującego się w prawie gospodarczym w ramach Unii Europejskiej”. Adwokat Marcin Mamiński został członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie w 1996 roku. W tym samym roku otworzył w Warszawie Kancelarię Adwokacką, która aktualnie działa jako Mamiński & Partners sp. k.

Adwokat Marcin Mamiński specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa handlowego oraz celnego, jest doradcą Polskiej Izby Celnej i Handlu Zagranicznego, doradcą parlamentarnym, autorem kompleksowych analiz prawnych oraz audytów prawnych.

W marcu 2013, po obronie rozprawy, zatytułowanej „Prawne aspekty zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”, adwokat Marcin Mamiński uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Uzyskawszy stopień naukowy doktora, Marcin Mamiński nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, gdzie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta, prowadząc dalszą pracę naukową i dydaktyczną. Marcin Mamiński prowadzi zajęcia dla studentów i jest uczestnikiem wielu konferencji tematycznych.

W 2018 roku drukiem ukazała się jego samodzielna monografia na bazie pracy doktorskiej, a obecnie dr Marcin Mamiński prowadzi dalsze badania naukowe w związku z otwartym przewodem habilitacyjnym.

Włada językiem angielskim i francuskim

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera