tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę. Współpracujemy z wieloma zewnętrznymi specjalistami, m. in. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, finansów, co pozwala nam realizować projekty dla swoich Klientów wielotorowo.

Otoczeni wysokiej klasy profesjonalistami świadczymy swoim Klientom usługi na najwyższym poziomie, a nasze doradztwo wsparte jest ogromnym doświadczeniem, także ze sfery biznesu i pokrewnych obszarów aktywności gospodarczej. 

Wypracowane relacje ze specjalistami, oparte na wzajemnym, pełnym zaufaniu, pozwalają całościowo identyfikować istotne z punktu widzenia interesu Klienta zagadnienia i pracować na nich przy pełnym zrozumieniu wachlarza konsekwencji działań, które rekomendujemy.

Obecnie współpracujemy m. in. z:

 

 

s-pajak.jpg

r. pr. Sebastian Pająk


Sebastian Pająk - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo restrukturyzacyjne w Uczelni  Łazarskiego.

Ekspert w zakresie prawa rynków finansowych, prawa nowych technologii oraz problematyki związanej z zarządzeniem ryzkiem braku zgodności a także bezpieczeństwem informacji oraz ADR, od lat związany z sektorem bankowym. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora departamentu prawnego w bankach krajowych oraz w oddziale instytucji kredytowej z siedzibą w Niemczech a także w firmie inwestycyjnej z siedzibą w Polsce (dom maklerski.). Od kilku lat aktywnie zaangażowany w obsługę podmiotów z sektora farmaceutycznego, w tym odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie badań klinicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi startupów oraz pozyskiwania funduszy na finansowanie działalności małych i średnich firm. Twórca Akademii Prawa i Bankowości - projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych, mającego na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa i bankowości.  

Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym,  prawie bankowym, prawie spółek,  regulacjach prawnych oraz nadzorczych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych a także AML oraz prawie nowych technologii. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej oraz efektywnej obsługi prawnej i korporacyjnej, oraz zarządzania ryzykiem prawnym i korporacyjnym w instytucjach finansowych, projektowaniem oraz wdrażaniem przyjaznych systemów obsługi prawnej czy zarządzaniem ryzykiem sporów  sądowych i postępowań reklamacyjnych. Autor licznych  publikacji z zakresu prawa bankowego oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem informacji.  

Miłośnik podróży a także znawca dobrej kuchni. Motocyklista. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera