tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Naszym Klientom oferujemy usługi z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed organami i sądami administracyjnymi. Proponowane przez nas usługi obejmują m.in.:

  • Doradztwo w obszarze prawa administracyjnego, w szczególności prawa budowlanego, prawa energetycznego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskiwania koncesji przez podmioty gospodarcze;
  • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
  • Reprezentację stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi;
  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym;
  • sporządzanie skarg na decyzje i skarg na bezczynność organów oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zobacz nasze projekty

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera