tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

 • Opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, w tym negocjowanie najlepszych warunków umownych dla Klientów oraz doradztwo w sytuacjach spornych, powstałych na gruncie zawartych przez Klientów umów;
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, obsługę roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • Prowadzenie spraw dotyczących służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu;
 • Prowadzenie spraw wieczysto-księgowych;
 • Windykację należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, kierowanie do dłużników wezwań do zapłaty;
 • Prowadzenie spraw i obsługę roszczeń konsumenckich;
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa ubezpieczeniowego;
 • Obsługę roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników (dokonywanie czynności prawnych z pokrzywdzeniem wierzycieli, utrudnianie i uniemożliwianie egzekucji komorniczej itp.);
 • Doradztwo prawne oraz sporządzanie analiz i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego.

Zobacz nasze projekty

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera