tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

W ramach praktyki prawa karnego kancelaria Mamiński & Partners świadczy w szczególności:

 • pomoc prawną Zarządzającym w związku z podejrzeniem o działania na szkodę spółki;
 • usługi związane z dokonywaniem oceny naruszeń przepisów prawa, rzutujących na odpowiedzialność w związku z niedopełnieniem obowiązków na gruncie postępowania upadłościowego;
 • doradztwo prawne związane z odpowiedzialnością karną na kanwie przepisów prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa własności przemysłowej oraz z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i innych;
 • obronę oskarżonych i podejrzanych w sprawach o przestępstwa:
  • oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
  • prania brudnych pieniędzy
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Zobacz nasze projekty

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera