tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

  • przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami, w tym praktyce bezprawnego używania w obrocie oznaczenia przedsiębiorstwa, wprowadzającego w błąd w zakresie identyfikacji podmiotu gospodarczego,
  • prowadzenie postępowania egzekucyjnego, mającego na celu zabezpieczenie interesów Klienta, zagrożonych bezprawnymi praktykami nieuczciwej konkurencji ze strony innych podmiotów,
  • ocena i analiza projektów z perspektywy prawa konkurencji, w tym przygotowywanie wielu opinii w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji i zasad kwalifikowania określonych działań w relacji do odpowiednich reżimów odpowiedzialności i wyceny ryzyka.
Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera