tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Wskazując na swoje doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości podkreślamy, że Kancelaria zajmuje się nieustannie eksperckim doradztwem w tym obszarze i zrealizowała dotychczas z powodzeniem dziesiątki projektów o różnym stanie skomplikowania.

Kancelaria dysponuje profesjonalnym zapleczem prawników i praktyków, posiada przy tym szeroki wachlarz kontaktów eksperckich. Zespół Kancelarii jest zatem w stanie realizować wszelkie projekty na najwyższym poziomie ceniąc sobie przy tym szybkość w działaniu i skuteczność.   

W ramach portfela doświadczeń wskazuje się poniżej niektóre opisy zrealizowanych lub nieustannie realizowanych projektów:   

 1. Prowadzenie licznych audytów prawnego nieruchomości – due dilligence w tym:
  • kontrola historii nieruchomości
  • analiza historii właściciela działki
  • szacowanie wartości nieruchomości
  • prace nad zmianami w KW (stare wpisy, nieaktualne roszczenia i hipoteki)
  • szacowanie potencjalnych wpływów działek sąsiednich (roszczenia, służebności)
  • reprezentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania
  • reprezentacja w sprawie roszczeń w zakresie wad budynków
 2. Przygotowywanie/Negocjacje Umów Najmu i Umów Dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości,
 3. Przygotowywanie/negocjacje/realizacja umów: Kupna - Sprzedaży/wynajmu nieruchomości w zakresie obsługi klientów korporacyjnych,
 4. Przygotowywanie i negocjowanie umowy z Generalnym Wykonawcą oraz podwykonawcami
 5. Przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej,
 6. Prowadzenie procesów administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, ”Lex Developer”, wsparcie prawne w postępowaniach odwoławczych,
 7. Prowadzenie postępowań związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie,
 8. Przygotowywanie i procedowanie wniosków w sprawie decyzji środowiskowych,
 9. Prowadzenie postępowań przed Powiatowym Inspektorem Budowlanym,
 10. Obsługa procesów dotyczących umów zawartych z dostawcami mediów,
 11. Opiniowanie umów dotyczących mediów,
 12. Przygotowywanie wzorów umów rezerwacyjnych, deweloperskich, przeniesienia własności nieruchomości, umów przedwstępnych,
 13. Przygotowywanie regulaminów i akcji promocyjnych dla Klientów z branży nieruchomości,
 14. Szkolenia prawne na potrzeby pracowników/managerów/pionu handlowego,
 15. Pomoc przy procesie inwestycyjnym, sporządzanie opinii prawnych,
 16. Analizy prawne nieruchomości oraz spółek będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych w obszarze identyfikacji ryzyka,
 17. Obsługa prawna inwestycji, których przedmiotem jest budowa budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych, magazynowych, przemysłowych,
 18. Negocjowanie umów inwestycyjnych i wykonawczych,
 19. Doradztwo przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczeń/prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto księgowymi,
 20. Bieżący monitoring prawa i nieustanna aktualizacja stanu prawnego dla Klientów.

Zobacz nasze projekty

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera