tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

  • Doradztwo i reprezentacja w przypadku sporów sądowych; pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, konstruowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menadżerskich z uwzględnieniem klauzul poufności oraz zakazu działalności konkurencyjnej; doradztwo przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych; opracowywanie i przeprowadzenie strategii przejęcia zakładu pracy wraz z załogą pracowniczą; doradztwo i przygotowanie wewnętrzkorporacyjnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń; doradztwo, negocjowanie i przygotowanie układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej zawierającej analizę możliwości i sposobów naliczania dodatku prowizyjnego określonym kategoriom pracowników przedsiębiorcy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy oraz aktów wewnętrznych wydawanych przez organy statutowe przedsiębiorcy;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom Klienta, którzy w ramach umowy zlecenia świadczyli na rzecz konkurenta Klienta usługi w zakresie odbiorów i jazd próbnych lokomotyw;
  • Udział w pracach zespołu przygotowującego i negocjującego porozumienie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, wdrożenie postanowienia porozumienia w myśl przyjętego kalendarium czynności, nadzorowanie i monitorowanie prawidłowość podejmowanych w ramach procesu czynności;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej dotyczącej możliwości skalkulowania pobieranego przez pracowników Klienta dodatku uciążliwego i ustalenia w jego miejsce wynagrodzenia ryczałtowego;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej w przedmiocie sposobów reprezentacji pracodawcy w ramach organizacji pracodawców oraz podczas sporów zbiorowych;
  • Przygotowanie złożonej opinii prawnej zawierającej analizę warunków (przesłanek) udzielania oraz zakresu informacji dotyczących Spółki - Pracodawcy, przekazywanych pracownikom w toku bieżącego zarządzania Spółką oraz w przypadku powstania sporu zbiorowego.

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera