tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria Mamiński & Partners oferuje doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz pełną obsługę prawną zamawiających i wykonawców obejmującą w szczególności:

  • pomoc prawną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez innych wykonawców;
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz pism w postępowaniu o zamówienie publiczne;
  • ocenę oferty wykonawcy w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego;
  • sporządzanie pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego;
  • reprezentację przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
  • przygotowanie i opiniowanie umów służących realizacji zamówienia;
  • reprezentację w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne;
  • przygotowanie opinii prawnych.

Zobacz nasze projekty

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera