tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Mamiński & Partners Sp. k. przywiązuje szczególną wagę do prawa ochrony prywatności, dlatego pragniemy przedstawić Państwu informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych przez naszą Kancelarię.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Mamiński & Partners Sp. k. – z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-556) przy Alei Róż 7 lok. 4, NIP: 701 080 51 34 (dalej zwana Administratorem).
 2. Dostęp do danych osobowych posiada: Administrator, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Mamiński & Partners Sp. k.
 3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 4. Mamiński & Partners sp. k. oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

 1. Państwa dane przetwarzane są przez nas w celach realizacji zawartych umów współpracy oraz celach marketingowych zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Państwu najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację, zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

 1.  Gromadzone przez Mamiński & Partners sp. k. dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
  • realizacji wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO;
  • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt d RODO);
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO);
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz promocji naszych usług m.in. poprzez: kontakt telefoniczny, mailowy, wysyłkę newsletterów z aktualnymi propozycjami wsparcia prawnego oraz innych usług Kancelarii;
  • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
  • archiwizacyjnym;
  • realizacji innych świadczeń związanych z przedmiotem naszej działalności.
 2.  Państwa dane osobowe są przetwarzane: 
  • na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, tj. w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Mamiński & Partners sp. k. przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Jakie dane przetwarzamy?

 1. Wchodząc na naszą stronę internetową zostawiają Państwo swój adres IP, tj. adres internetowy informujący o urządzeniu, z którego korzystasz. Adres IP może określać obszar, gdzie znajduje się przedmiotowe urządzenie,  ścieżkę zwiedzania naszej strony, czy też dane Państwa przeglądarki. Te dane pozyskiwane są przez nas automatycznie, część z nich mogą Państwo zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce. To Państwo decydują jakie dane są nam przekazywane za pomocą wiadomości e-mail oraz formularzy kontaktowych.

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

 1. Pozyskane dane będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym zostały otrzymane, a po tym okresie przez czas niezbędny do ewentualnego świadczenia pomocy prawnej lub przetwarzania w innym celu.

6. Uprawnienia osób, których prawa dotyczą

 1. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

7. Pliki Cookies

 1. Przeglądając naszą stronę internetową, w zakresie udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Państwa urządzeniu może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików Cookies, a także sposobu, w jaki są wykorzystywane. Cookies to pliki umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają wyłącznie informacje na temat urządzenia, nie zawierają zaś danych dotyczących Państwa tożsamości. Przedmiotowych plików nie można wykorzystać do zainfekowania urządzeń wirusami etc. W plikach tych przechowywane są podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach, tj. na przykład identyfikator nadawany przez naszą stronę internetową, a także dane, które mają za zasadnie podniesienie komfortu korzystającego z naszej strony internetowej, niezbędne do optymalizacji i właściwego wyświetlania treści. Na Stronie mogą być używane następujące dwa rodzaje plików cookies. Pierwszy z nich, to „niezbędne pliki cookies”, tj. pliki konieczne do właściwego działania strony, które mogą Państwo dezaktywować wyłącznie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, co może mieć jednak wpływ na poprawne działanie strony. Drugie to „analityczne cookies” służące do analizy Państwa zachowań na naszej stronie internetowej, dzięki którym możliwe jest podnoszenie komfortu jej odwiedzin. W każdej chwili mogą Państwo zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Państwa urządzeniach. W tym celu należy zmienić ustawienia używanej przeglądarki.

8. Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?

 1. Mogą Państwo skontaktować się poprzez wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 22 622 99 66
Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera