tel/fax +48 022 6229966     

Chcę otrzymywać Newsletter Kancelarii

fivestarlaw.png

Kancelaria Mamiński & Partners zapewnia w pełni profesjonalne zastępstwo procesowe we wszelkich sprawach będących przedmiotem działalności Klienta,  w szczególności:

  • reprezentację Klienta w postępowaniach przed organami władzy publicznej i administracji samorządowej;
  • reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji;
  • wspieranie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych;
  • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych mających na celu uniknięcie sporu lub jego zakończenie;
  • udział w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych.

Zobacz nasze projekty