tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

 

m-szwejkowska.jpg

Departament postępowania karnego - prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, radca prawny


Departamentem postępowania karnego kieruje doświadczona radczyni prawna i nauczycielka akademicka, profesor nauk prawnych oraz dziekan studiów prawno – administracyjnych Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, która jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistką z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego i międzynarodowego prawa karnego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 roku.

W 2008 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obroniła pracę doktorską pt. „Zasady umieszczania niepoczytalnych tempore criminis sprawców czynów zabronionych w zakładach zamkniętych na tle prawno-porównawczym” natomiast w 2014 roku na tym samym wydziale habilitowała się na podstawie rozprawy naukowej pt. „Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne.”

Od 2015 roku była związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pełniła funkcję Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. Następnie związała się z w Wydziałem Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, w którym pełniła od 2018 roku funkcję profesora nadzwyczajnego a od 2019 roku stanowisko dziekana studiów prawno – administracyjnych.

Departament postępowania karnego zajmuje się kompleksową pomocą i doradztwem prawnym w zakresie realizacji procesowej norm prawa karnego materialnego począwszy od etapu ustalenia czy zaistniał czyn zabroniony, po etap ustalenia i wykrycia sprawcy oraz pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Departament prawa karnego służy doradztwem prawnym w zakresie postępowania przed organami ścigania, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wybierając odpowiednią taktykę procesową ustaloną na bazie konkretnego stanu faktycznego.

zbikowski.jpg

Departament prawa karnego – adw. Maciej Żbikowski


Maciej Żbikowski – adwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Uczestnik wielu złożonych i precedensowych procesów. Doradzał przy dużych i skomplikowanych projektach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych i specjalistycznym doradztwie prawnym. Prawnik kierujący przy zarządzaniu dużymi transakcjami i inicjatywami gospodarczymi.  Lider zespołu adwokatów i radców prawnych.

Departament prawa cywilnego i prawa pracy – adw. Jarosław Pietruchowski


Jarosław Pietruchowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi. Autor publikacji z zakresu prawa w Monitorze Prawniczym, Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej.

 

Departament prawa administracyjnego – adw. Maciej Fordoński


Maciej Fordoński – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kursu doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Maciej Fordoński specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego oraz handlowego. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi.

 

maciej.jpg

Departament prawa gospodarczego i budowlanego – r. pr. Maciej M. Bogucki


Maciej M. Bogucki – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się sporami sądowymi, sądowo-administracyjnymi oraz doradztwem prawnym.
Specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie cywilnym, prawie handlowym oraz podatkowym. Włada językiem angielskim

 

adw-dr-pawel-smialek.jpg

Departament praw człowieka i prawa konstytucyjnego – adw. dr Paweł Śmiałek


dr Paweł Śmiałek - adwokat, absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk prawnych z zakresu praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Horyzontalny wymiar prawa do równego traktowania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest również autorem szeregu publikacji w prestiżowych publikatorach takich jak „Przegląd Sejmowy”, „Studia Prawa Publicznego”, „Palestra" i „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa cywilnego i prawa pracy. Na co dzień współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych propagujących równość w społeczeństwie. Ponadto jako wykładowca kształci młodych adeptów prawa między innymi z zakresu praw człowieka i prawa pracy. W toku swojej pracy zawodowej realizował wiele projektów samodzielnie, zarówno w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów korporacyjnych.

W wolnym czasie pasjonat sportu, kultury i sztuki.

 

Departament prawa medycznego - dr hab. nauk prawnych Dorota Karkowska, radca prawny


Dorota Karkowska - doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny. W 2015 r. została awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 r. zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku doktora habilitowanego, w latach 2015–2018 doradca prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i jednocześnie przewodnicząca Zespołu ds. Studiów Strategicznych. 

Od 2018 r. doradca prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; przewodnicząca Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta; dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; założycielka i prezes Fundacji Ius Medicinae; laureatka Nagrody Rzecznika Praw Pacjenta – Zasłużony dla Ochrony Praw Pacjenta.

Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym, ubezpieczeniach zdrowotnych i prawie zatrudnienia; autorka licznych publikacji naukowych.

 

 

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera