tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Departament prawa spółek handlowych – adw. Rafał Rozwadowski


Rafał Rozwadowski – adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie umów oraz prawie własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach biznesowych i przy obsłudze dużych projektów. W toku swojej pracy realizował wiele projektów samodzielnie oraz zarządzał dużymi zespołami, złożonymi również z adwokatów i radców prawnych. Swoją pracę zawodową łączy też z prowadzeniem wykładów dla przedsiębiorców i publikowaniem własnych artykułów. Włada biegle językiem angielskim i francuskim. Jest pasjonatem koszykówki i cały czas czynnym zawodnikiem.

m-szwejkowska.jpg

Departament postępowania karnego - prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obroniła pracę doktorską zatytułowaną Zasady umieszczania niepoczytalnych tempore criminis sprawców czynów zabronionych w zakładach zamkniętych na tle prawno-porównawczym, zaś w 2014 r., na tym samym Wydziale habilitowała się na podstawie rozprawy naukowej p.t. Skazani z zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i kryminologiczne.

Związana najpierw z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie od 2015 r. pełniła funkcję Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, a następnie od 2018 r. z Wydziałem Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie. Od 2019 r. pełni na tej uczelni funkcję dziekana studiów prawno – administracyjnych.

Specjalistka z zakresu prawa karnego, prawa karnego międzynarodowego oraz prawa karnego wykonawczego. Autorka książek, podręczników oraz artykułów naukowych z wyżej wymienionych obszarów badawczych.

zbikowski.jpg

Departament prawa karnego – adw. Maciej Żbikowski


Maciej Żbikowski – adwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Uczestnik wielu złożonych i precedensowych procesów. Doradzał przy dużych i skomplikowanych projektach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych i specjalistycznym doradztwie prawnym. Prawnik kierujący przy zarządzaniu dużymi transakcjami i inicjatywami gospodarczymi.  Lider zespołu adwokatów i radców prawnych.

Departament prawa cywilnego i prawa pracy – adw. Jarosław Pietruchowski


Jarosław Pietruchowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi. Autor publikacji z zakresu prawa w Monitorze Prawniczym, Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej.

 

Departament prawa administracyjnego – adw. Maciej Fordoński


Maciej Fordoński – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kursu doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Maciej Fordoński specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego oraz handlowego. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi.

 

maciej.jpg

Departament prawa gospodarczego i budowlanego – r. pr. Maciej M. Bogucki


Maciej M. Bogucki – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się sporami sądowymi, sądowo-administracyjnymi oraz doradztwem prawnym.
Specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie cywilnym, prawie handlowym oraz podatkowym. Włada językiem angielskim

 

Stefan_Jaworski.jpg

Departament regulacji prawnych COVID-19 - adw. Stefan Jaworski


Stefan Jaworski - adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych transgranicznych. Prowadzi szkolenia dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską. Ponadto prowadzi zajęcia na aplikacji adwokackiej z prawa karnego i procedury karnej. Ponadto jako wykładowca prowadzi zajęcia w Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz jest powołany do komisji egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim w 2020 r. Jest autorem następujących książek: „69 wzorów apelacji cywilnych i karnych”, „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „Apelacje cywilne i karne.”, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019.” wszystkie wydane przez Wydawnictwo CH Beck. Ponadto jest autorem wielu artykułów publikowanych w Monitorze Prawniczym i Rzeczpospolitej.

 

adw-dr-pawel-smialek.jpg

Departament praw człowieka i prawa konstytucyjnego – adw. dr Paweł Śmiałek


dr Paweł Śmiałek - adwokat, absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, doktor nauk prawnych z zakresu praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Horyzontalny wymiar prawa do równego traktowania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest również autorem szeregu publikacji w prestiżowych publikatorach takich jak „Przegląd Sejmowy”, „Studia Prawa Publicznego”, „Palestra" i „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa cywilnego i prawa pracy. Na co dzień współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych propagujących równość w społeczeństwie. Ponadto jako wykładowca kształci młodych adeptów prawa między innymi z zakresu praw człowieka i prawa pracy. W toku swojej pracy zawodowej realizował wiele projektów samodzielnie, zarówno w zakresie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów korporacyjnych.

W wolnym czasie pasjonat sportu, kultury i sztuki.

 

 

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera