tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Departament prawa spółek handlowych – adw. Rafał Rozwadowski


Rafał Rozwadowski – adwokat. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie umów oraz prawie własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach biznesowych i przy obsłudze dużych projektów. W toku swojej pracy realizował wiele projektów samodzielnie oraz zarządzał dużymi zespołami, złożonymi również z adwokatów i radców prawnych. Swoją pracę zawodową łączy też z prowadzeniem wykładów dla przedsiębiorców i publikowaniem własnych artykułów. Włada biegle językiem angielskim i francuskim. Jest pasjonatem koszykówki i cały czas czynnym zawodnikiem.

s-pajak.jpg

Departament Prawa Nowych Technologii, Bezpieczeństwa Informacji oraz Prawa Rynków Finansowych – r. pr. Sebastian Pająk


Sebastian Pająk - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Prawa Nowych Technologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Prawo restrukturyzacyjne w Uczelni  Łazarskiego.

Ekspert w zakresie prawa rynków finansowych, prawa nowych technologii oraz problematyki związanej z zarządzeniem ryzkiem braku zgodności a także bezpieczeństwem informacji oraz ADR, od lat związany z sektorem bankowym. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora departamentu prawnego w bankach krajowych oraz w oddziale instytucji kredytowej z siedzibą w Niemczech a także w firmie inwestycyjnej z siedzibą w Polsce (dom maklerski.). Od kilku lat aktywnie zaangażowany w obsługę podmiotów z sektora farmaceutycznego, w tym odpowiedzialnych za organizację i prowadzenie badań klinicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi startupów oraz pozyskiwania funduszy na finansowanie działalności małych i średnich firm. Twórca Akademii Prawa i Bankowości - projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów szkół podstawowych, mającego na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa i bankowości.  

Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym,  prawie bankowym, prawie spółek,  regulacjach prawnych oraz nadzorczych z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych a także AML oraz prawie nowych technologii. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej oraz efektywnej obsługi prawnej i korporacyjnej, oraz zarządzania ryzykiem prawnym i korporacyjnym w instytucjach finansowych, projektowaniem oraz wdrażaniem przyjaznych systemów obsługi prawnej czy zarządzaniem ryzykiem sporów  sądowych i postępowań reklamacyjnych. Autor licznych  publikacji z zakresu prawa bankowego oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem informacji.  

Miłośnik podróży a także znawca dobrej kuchni. Motocyklista. Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

zbikowski.jpg

Departament prawa karnego – adw. Maciej Żbikowski


Maciej Żbikowski – adwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Uczestnik wielu złożonych i precedensowych procesów. Doradzał przy dużych i skomplikowanych projektach. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych i specjalistycznym doradztwie prawnym. Prawnik kierujący przy zarządzaniu dużymi transakcjami i inicjatywami gospodarczymi.  Lider zespołu adwokatów i radców prawnych.

Departament prawa cywilnego i prawa pracy – adw. Jarosław Pietruchowski


Jarosław Pietruchowski – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie gospodarczym. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi. Autor publikacji z zakresu prawa w Monitorze Prawniczym, Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej.

 

Departament prawa administracyjnego – adw. Maciej Fordoński


Maciej Fordoński – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kursu doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Maciej Fordoński specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego oraz handlowego. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych, sporami sądowymi oraz audytami prawnymi.

 

maciej.jpg

Departament prawa gospodarczego i budowlanego – r. pr. Maciej M. Bogucki


Maciej M. Bogucki – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się sporami sądowymi, sądowo-administracyjnymi oraz doradztwem prawnym.
Specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie cywilnym, prawie handlowym oraz podatkowym. Włada językiem angielskim

 

Stefan_Jaworski.jpg

Departament regulacji prawnych COVID-19 - adw. Stefan Jaworski


Stefan Jaworski - adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych transgranicznych. Prowadzi szkolenia dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską. Ponadto prowadzi zajęcia na aplikacji adwokackiej z prawa karnego i procedury karnej. Ponadto jako wykładowca prowadzi zajęcia w Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz jest powołany do komisji egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim w 2020 r. Jest autorem następujących książek: „69 wzorów apelacji cywilnych i karnych”, „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „Apelacje cywilne i karne.”, „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019.” wszystkie wydane przez Wydawnictwo CH Beck. Ponadto jest autorem wielu artykułów publikowanych w Monitorze Prawniczym i Rzeczpospolitej.

 

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera