tel/fax +48 22 6229966     

fivestarlaw.png

Kancelaria Mamiński & Partners doradza polskim i międzynarodowym firmom w sprawach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich i ich naruszeń;
  • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi;
  • analizę i przygotowanie projektów umów oraz negocjacje dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych;
  • rejestracje znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu naruszeń praw autorskich;
  • zarządzanie, racjonalizację i audyty praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Zobacz nasze projekty

Zapisz się do newslettera
Kontakt w sprawie usług i działalności szkoleniowo-edukacyjnej Kancelarii oraz zapisu do newslettera